Konzultace


Jak probíhají konzultace?

Vstupní konzultace probíhá většinou v rozmezí 40-60 minut. Vyptám se na hlavní potíže, které vás trápí a se kterými za mnou přicházíte. Velmi důležité jsou projevy nemoci. Kdy pozorujete zhoršení, kdy zlepšení, čím jsou obtíže doprovázeny? Vyptávat se také budu na další, na první pohled nepodstatné věci, které ale pomáhají od sebe odlišovat jednotlivé léky. Zajímat mě bude například to, zda jste zimomřiví či horkokrevní, jaké jídlo vám chutná/nechutná, zda jste žízniví. Proto můžete dopředu  nad některými těmito věcmi zamyslet.

Při rozhovoru si všechny podstatné informace k analýze případu zapisuji. Potřebné jsou také pro pozdější kontrolní konzultace. Též slouží ke zjištění, zda podaný lék reaguje správně. Všechny sdělené informace jsou důvěrné a za žádných okolností nebudou poskytnuty třetí straně. Dodržování diskrétnosti je důležitou součástí konzultací!

V rámci jedné konzultace se věnuji pouze jednomu případu, jedné osobě. Pokud by se chtěl konzultace zúčastnit někdo další je třeba, aby se objednal na svou konzultaci.

Po skončení vstupní konzultace doporučím homeopatický lék, popřípadě léky, které si pořídíte a budete užívat dle doporučení. Stejně tak vás informuji o dávkování a domluvíme se na termínu další kontroly.

První kontrolní konzultace probíhá zpravidla za 4-6 týdnů od vstupní konzultace. Výhodou je pokud si během doby od vstupní konzultace do do první kontroly zaznamenáte všechny změny potíží a tyto poznámky s sebou přinesete. Během konzultace poté sleduji reakce, kterou předepsaný lék/y vyvolají. Zohledňuje se hlavně zdravotní stav, energie, nálada, chuť k jídlu, ale také například spánek.

Další kontroly probíhají v závislosti na typu obtíží a vývoji situace, obvykle 1x za 2 měsíce nebo dle potřeby.

U akutních stavů by měla být vidět změna k lepšímu do 24 hodin od podání homeopatického léku.

V případě nejasností během léčby mne vždy prosím kontaktujte!